Huggies推廣攤位時間表

HUGGIES®推廣攤位時間表
(如有任何更改,恕不另行通知。優惠以銷售點場內資料為準)
藥房藥行
活動日期 藥房藥行名稱 地址
1月3-4日 亨宜中西藥行 香港筲箕灣愛蝶灣商場地下46號鋪
嘉福中西大藥行 九龍九龍城啟晴邨晴朗商場A011號
聯益中西藥房 新界屯門蝴蝶邨商場地下R107舖
冠誠西藥房 新界元朗牡丹街合益廣場A57地下
健怡西藥房 九龍長沙灣青山道302號地下
華洪堂 新界荃灣德華街6號地下
1月6-7日 回春園大藥行 九龍藍田匯景商場L4 334-335鋪
冠華西藥房 新界大埔大元街市地下412-416號
富康大藥房 香港灣仔石水渠街17號地下
永華西藥行 九龍長沙灣青山道277號
康富中西大藥房 九龍深水埗基隆街272號
聯益中西藥房 新界屯門蝴蝶邨商場地下R107舖
1月8-9日 嘉華蔘茸中西藥房 香港小西灣商場2樓212號鋪
東昇蔘茸藥材行 新界馬鞍山耀安商場105號鋪
啟德中西大藥房有限公司 九龍沐安街18號啟明苑零售大樓
德華藥房 九龍長沙灣青山道333號
長春蔘茸中西大藥房 新界荃灣海濱花園商場127鋪 
金都城中西藥行 新界屯門鄉事會路140號
1月10-11日 德華大藥房 九龍油塘大本營商場118號
東昇西藥房 新界大埔廣福邨廣仁樓S14號鋪
寶健大藥房有限公司 新界天水圍新北江商場地下A19-A21號
祥興西藥房  九龍深水埗北河街201號
康達藥行  新界屯門寶怡花園商場地下G3舖 
金都城中西藥行 新界屯門鄉事會路140號
1月13-14日 東興泰藥房 香港筲箕灣愛蝶灣商場55號鋪
均興藥房 九龍牛頭角道33號宏光樓6號地下
金峰蔘茸海味中西大藥房有限公司 新界葵涌梨木樹商場7-8號地下
榮華中西藥房 九龍長沙灣青山道320號
學勤藥房有限公司  新界屯門啟發徑1-13號萬成大廈地下3號舖
尚德中西藥房 新界屯門富泰邨富泰商一樓103B鋪 
1月15-16日 榮華藥房 新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場L1,69-72號
德華大藥房 新界葵涌石蔭邨商場 LG108號舖
仁康中西藥房 九龍大角咀福利街8號港灣豪庭商場地下22號鋪
全家福 九龍土瓜灣馬頭圍道404號地下
東亞中西藥房   新界屯門置樂花園1-4號地下 
1月17-18日 天力藥房 香港筲箕灣東大街118-124號地下C3-C5鋪
仁泰中西藥行 新界大埔廣福商場P205號舖
福興藥房 九龍土瓜灣馬頭角道35號B
潮盛大藥房 新界荃灣新川街52號地下
東亞中西藥房   新界屯門置樂花園1-4號地下 
   
AEON
活動日期 分店地址
1月2-8日 香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場(南)3樓
新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期地面高層及1樓
香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox L1-L2
1月30日-2月5日 新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場2層2-021至2-066號舖
Cookie設定