HUGGIES Platinum親膚紙尿片大碼 店鋪地址

 

百佳超級市場

將軍澳景林邨景林商場42號地下

尖沙咀柯士甸道好兆年行低層地下

九龍佐敦渡船街 32-36 號富利來商業大廈地下

九龍深水埗欽洲街 116 號永盛大廈 G/F

九龍美孚新邨第七期地下 N 50 B

香港跑馬地山村道 32-40 號地下

九龍城太子道 352 號地下

屯門新屯門中心3161-165

沙田第一城, 銀城商場地下44, 48-50, 128

大埔富亨邨商場地下7

香港仔中心南寧街 19-23 號地下

西貢清水灣銀線灣廣場 Lot No.374 地段 DD224

沙田穗禾苑商場地下G17

元朗錦繡花園商場地下

葵涌麗瑤邨商場1-5

大埔康樂園商場C座地下

脷洲邨第二期B商場 4 號地下

沙田新田圍邨商場425

香港堅道 129-133 號大成大廈地下

北角英皇道 6-8 號百利大廈一樓

柴灣興民邨商場 420-423 號四樓

香港域多利道 550 號下碧瑤第 32-40

九龍旺角荔枝角道 1 號地下

屯門仁愛堂中心地下

葵芳葵益路2-10號好爵中心地下19-37

香港仔黃竹坑深灣道13號地下

香港大嶼山東涌迎康街6號東環地下G07-09號舖

新界大埔太和路12號太和邨太和廣場3301號舖

新界屯門良德街11號寶怡花園17號鋪

新界元朗和生圍加州花園地下G20號舖

九龍, 九龍城, 晴朗商場1B101號商舖

屯門兆康路2-22, 商場1225

九龍東頭邨第23座康東樓13-18

官塘樂華邨商業中心42號地下

香港般咸道 37-47 號穎章閣地下

九龍油麻地廣東道831A-831H831J-831L 碧街24, 2626A號金華大廈地下B2號舖

新界元朗教育路1號千色廣場地庫1樓全層

香港新界天水圍天湖路天耀邨天耀商場1L109 L110商舖

皇后大道中 378 褔陞閣一

荃灣象山邨商場313-317

沙田火炭銀禧花園商場3

新界葵涌榮芳路9號恒景商場1103-106號舖

九龍旺角太子道西171號別樹一居1樓連地下出入口部分

九龍石峽尾石峽尾邨第二期服務設施大樓SQ05號舖

新界荃灣沙咀道滿樂大廈福至樓地下155165 號舖

青衣青怡花園商場地下

新界上水龍琛路48號地庫全層

沙田乙明邨乙明街7號地下

荃灣青龍頭豪景花園商場地下

柴灣怡盛街 1 號宏德居一座地下

香港大潭水塘道 1051 號陽明山莊商場二樓

元朗鳳翔路金馬大廈地下6-8, 16-26

新界西貢翠塘路1A三樓301302號舖

九龍土瓜灣道335號地下

新界屯門屯門鄉事會路2A號安定邨安定商場2A301號商舖

沙田馬鞍山恆康街2號耀安商場2L201號商舖

九龍九龍灣宏光道80號麗晶花園商場2218號舖部分

彩虹坪石邨鑽石樓二樓

將軍澳翠林邨翠林商場5132

將軍澳寶琳邨寶琳商場地下101號地下

新界屯門掃管笏管青路2號愛琴海岸地下3C號舖

九龍九龍城沙埔道83號御豪門地下1號舖

上水天平邨商場地下101

官塘瑞和街42號地下

新界粉嶺一鳴路18號華心村華心商場地下R32R33號商舖

九龍窩打老道86, 86A, 86B, 86C, 86D & 86E號萬基大廈地下B2號舖

九龍 牛池灣 清水灣道45 彩雲() 彩雲商場(二期) 3A301A302號商舖

九龍大角咀新九龍廣場二樓 105-126

新界屯門井財街15號金銘大廈1B號舖

梅窩碼頭路12號地下

新界青衣長康邨商場中心第二期 308-311312C

香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下低層L04號舖及地庫B01號舖

香港新界元朗朗日路8號新元朗中心2A233號舖

新界青衣翠怡花園第一期商場地下 5 號鋪

香港仔石排灣邨 石排灣購物中心2號舖

鰂魚涌英皇道1046-1056號東匯中心地下01

香港柴灣興華邨興華商場地下 G07A

香港中環長江中心地下入口、地庫L1A (部分) 及地庫L2 (部分)

香港,華蘭路20, 華蘭中心地下, 2號室 3號室

香港北角福蔭道1號海峰園南峰閣地下2A-2D號舖

新界屯門帝濤灣海琴軒地庫二樓二號舖

香港西環吉席街83號高逸華軒地下A

香港柴灣柴灣道341-343號宏德居商場一樓全層BLK B號舖.

香港香港仔華貴邨華貴商場地下13號舖位

香港堅尼地城,卑路乍街 17-35 號及堅尼地城海旁 36-38 號,A B

香港杏花邨杏花商場西翼 2 210, 211, 224-227, 228

香港壽臣山道16 E 壽臣山廣場,LG01 & G01

新界荃灣麗城花園三期麗城薈街市M22M69

香港康山道康怡廣場()街市

香港小西灣,小西灣路28號,藍灣半島商場一樓一號舖

大嶼山愉景灣商場 G 25 號地下

香港鴨脷洲大街145號橋民大廈地下一舖

北角英皇道500號港運城商場地庫B05

香港薄扶林數碼港零售服務中心13號舖

九龍油塘高超道38號大本型地下42號舖

香港仔鴨脷洲海怡半島海怡廣場(西座)3302

香港筲箕灣愛東邨愛東商場1104-105號舖

香港 西摩道 1號輝煌臺地庫一至二號舖及地下四至五號舖

香港利東邨道5號利東邨利東商場一期4501號舖

香港士美菲路45-51號低層地下7號鋪

中環花園道 51 (CODA PLAZA ) 二樓

香港渣甸山春暉道 5 號地下

香港北角堡壘街19號景文樓低座地下

中環堅道80-88號堅都大廈地下A,B,C號舖

香港皇后大道 95 號統一中心一樓 1029-1043

香港西灣河太安街 25 D 8-13 地下

香港西灣河興東邨商場一樓 101

香港薄扶林置富花園商場2 201-202

香港第一街西苑地下 80

香港石塘咀山道 7-9 號長發大廈地下

灣仔皇后大道東 183 號合和中心地下及地庫

香港赤柱大街80號地下A1, A2B號舗及閣樓部份

香港北角和富道21-53號和富中心地庫B46號鋪

九龍, 常盛街 80 , 半山壹號商場, 壹號茗薈, 1 12 號舖.

九龍長沙灣青山道399號喜薈商場134號舖.

九龍黃大仙竹園道 15 , 竹園商場 2 S229號舖

九龍藍田匯景廣場4401

九龍觀塘利安道15號順利商場F3F4R02號舖

香港九龍黃大仙龍翔道黃大仙上邨黃大仙中心北館2N212A號舖

九龍荔枝角道288號地下

九龍荔枝角深盛路9號宇晴軒商場24-6, 66號舖

九龍鑽石山荷里活廣場3樓入口及4401號鋪

九龍官塘安達邨安達商場UG03號舖位

觀塘曉麗苑曉麗商場223號鋪

九龍荔枝角海麗商場一樓102號鋪

九龍彌敦道573號富運商業大廈地下

九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心5528-535號舖

新浦崗富源街一號富源樓地下21,23,27,29

九龍黃大仙橫頭磡邨宏輝中心一期1號舖

黃大仙鳳德邨鳳德商場三樓215

將軍澳景嶺路8號都會駅商場2, 舖號 L2-S01,L2-046 & 047

九龍紅磡海逸道8號漁人碼頭地下LG03 - LG06

藍田德田商場107

尖沙咀加連威老道 96 號希爾頓中心地下

九龍窩打老道 70 號曾榕大廈地下

九龍大埔道 72-74 號海祥大廈地下 B

九龍土瓜灣馬頭涌路90-98 號福安大廈地下4,5A,5B,6A&6B

九龍牛頭角彩德邨彩德商場6601號舖.

九龍, 油塘, 油塘道 9 , 油麗商場地下一號舖.

九龍紅磡黃埔花園第十二期地庫 2

九龍觀塘安泰邨豐泰樓地下高層110號舖

九龍何文田愛民廣場地下G23A號舖

茶果嶺道麗港城第一期商場地下

九龍達之路又一城地下鐵路 5

九龍土瓜灣馬頭角道33號欣榮花園地下 27號舖

九龍深水埗欽州街37K號西九龍中心四樓401號舖

九龍牛頭角道77號淘大商場第三期一樓F188-204號舖

將軍澳欣景路8號新都城第二期平台36-57

九龍旺角洗衣街39-55號,金雞廣場地下及1B地庫

九龍紅磡黃埔花園第三期地下1A

新界荃灣青山公路398號愉景新城-購物商場第三層1-2 5-8 號舖

九龍慈正邨慈正商場二期地下一舖

九龍橫頭磡樂富廣場UG1U108-U112號舖

九龍彌敦道 233 號佐敦薈地庫

九龍紅磡漆咸道北388號昇御商場G27G28

九龍秀茂平寶達商場1116

九龍黃大仙彩虹道121啟德花園第二期地

九龍九華俓景8號盈輝台盈輝家居城2

新界大埔汀角路10號大元邨大元商場15,6A,6B,7,8 9號舖

新界將軍澳唐俊街12號天晉滙地下G01

新界沙田翠田街2 號新翠邨街市地下L001號舖

新界馬鞍山保泰街16WE GO MALL 3 301

新界粉嶺聯捷街2-10號榮輝中心地下部份商舖

新界將軍澳厚德商場東翼1E146號舖及2E203號舖

新界西貢將軍澳澳景路88號維景灣畔商場第一期LG1G商舖

葵涌石蔭村商場1 樓低層地下LG 114 號舖

東涌健東路1號映灣坊地面12223號鋪

新界沙田愉翠苑愉翠商場1104

新界元朗天水圍天瑞路9號天瑞商場2L101號舖

荃灣石圍角商場326-329號舖

新界沙田馬鞍山恆信街2號富安花園1樓食肆部份

新界元朗洪水橋洪福邨洪福商場地下14號舖位

新界元朗壽富街好順福大廈地下95-96

新界葵涌石籬(第一)邨石籬購物中心1107號舖

新界屯門欣田邨欣田商場地下G11號舖

馬灣珀麗灣商場1108

新界上水清河邨清河商場 16 號舖

青衣長宏村商場6號舖

元朗大馬路元朗廣場3341 - 348

九龍長沙灣幸福村幸福商場107號舖

大埔新達廣場2131-140

新界荃灣永順街38號海灣花園商場地下G01-06號舖

元朗天水圍嘉湖山莊1期商場地下1

屯門兆麟苑商場13

沙田馬鞍山利安邨商場地下107

荃灣大窩口石頭街大窩口商場5

新界屯門富泰邨富泰商場 2220-226號舖

新界天水圍天瑞路88號俊宏軒商場1101-102號舖

青衣藍澄灣1樓商場3號舖

九龍油塘高超道38號大本型1 101,102, 106 107號舖及2201 202號舖

屯門海翠花園海趣坊商場34號鋪

沙田正街11-17號偉華中心26-7號舖

沙田火炭駿景廣場地下1-17

荃灣深井海韻花園商場J座地下

新界西貢親民街16號西貢花園地下入口部分及樓梯及1

香港新界天水圍天華路33T Town North二樓N206-209號舖

大埔中心商場1614-669, 673-678

荃灣中心商場11-14座地下

天水圍嘉湖山莊第一期二樓全層

葵涌祖堯邨敬祖路6 D D 3-8

荃灣荃華街創意無限第二期1F201

青衣盈翠半島313

沙田馬鞍山廣場 3 343-363

荃灣惠荃路22-66號綠陽新邨市場

新界粉嶺粉嶺車站路18號,粉嶺名都一樓,11-15

大埔翠樂街6號清泉雅居地下9

新界沙田大圍車公廟道69號顯徑邨顯徑商場地下101-103號舖

新界沙田好運中心三樓

香港新界青衣青敬路31號青衣城地下34-35號舗

新界屯門屯隆街屯門市廣場第二期二樓全層

新界元朗馬田路御庭居地下 9-12 15-19

新界屯門寶田邨商場105

大嶼山東涌,東達路20號,東薈城B1 - B10

新界青衣長發邨長發商場停車場3

 

 

屈臣氏

香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心地舖,l樓及2

香港仔AC4 海珠閣地下6C

香港仔, 脷洲, 海怡半島, 海怡廣場一樓, 112, 112A 113 號舖

香港中環國際金融中心商三樓3015號舖

香港, 北角英皇道500, 港運城商場一字樓, 111

九龍龍翔道黃大仙中心北館N221號舖

九龍, 旺角, 彌敦道655, 胡社生行地下及C1

九龍, 土瓜灣, 土瓜灣道80-2. 定安大廈地下, 20-130B

九龍彌敦道223號新樂酒店地下AB

九龍, 尖沙咀, 漢口道 4-6 號騏生商業中心地下

九龍, 賈炳達道128, 九龍城廣場LG13-15號舖

九龍, 尖沙咀, 加連威老道 96 , 希爾頓大廈地下 C (部份)

九龍尖沙咀加拿芬道18號恆生銀行大廈地下及地庫5號舖

九龍, 深水埗, 欽洲街, 西九龍中心, 205號及206號舖

九龍, 海庭道18, 奧海城二期一樓, 108

將軍澳重華路8號東港城2239號舖

九龍, 毓華街23, 慈雲山廣場414-416號舖

新界油塘大本型第二層 220 號舖

荃灣青山公路338號荃錦中心二楼104-109號鋪

新界, 大埔, 新達廣場第一期, 079-082號鋪

新界沙田16號地段沙田中心 L3 52A & 52B1 號舖

新界上水石湖墟龍琛路48號上水滙1103b,104號舖

新界, 元朗, 大馬路142, 地下至2

新界, 上水, 符興街43-45號地下

港鐵落馬洲站 LMC 207, 208 號舖及 LMC STR 12, 14 號貨倉

愉景新城11014-1015號舖

新界, 沙田, 大圍火車站, 入閘前大堂, 31-32號舖

 

 

惠康超級市場

香港銅鑼灣基利佐治街25-29

香港莊士敦道194-204號地下

香港銅鑼灣謝斐道505號地下

香港大坑勵德邨道4-14號勵德邨邨榮樓地下

香港北角英皇道416-426號新都城大廈

香港北角英皇道338號華懋交易廣場()地下33A

香港北角七姊妹道188號健康邨B 號舖

香港北角水星街28號耀星華庭地下2 – 9號舖

香港北角英皇道238號康澤花園地下

香港電器道233,城市花園商塲第七座地下,20,21,23,24,26-28,30-33號鋪裏部份商塲通道

香港灣仔道 165 - 167 樂基中心地庫

香港跑馬地載德街雅怡閣2-4號地下

香港北角馬寶道 61, 63號港濤軒地下 3,4,6 7 號舖

北角英皇道560號健威商場高層U14

香港堅道99號地下A

梅窩銀灣道2號家樂閣地下

坪洲寶坪街12號嘉輝花園地下11-13,

香港般含道一號地下嘉威花園

香港華富邨商場第一期120, 40

香港仔成都道38號地下A1 L97

香港北街21號海怡花園地下3-4

香港皇后大道西562-570號厚福大廈地下及1

香港西環卑路乍街八號西寶城三樓

香港鴨利洲大街127-139 高寶閣 地下

西環卑路乍街46A隆基大廈地下

香港田灣嘉禾街14-22號嘉禾大廈地下6B-6C

香港仔大道234號富嘉工業大廈地下

上環德輔道西88 普頓臺地下1號鋪

香港太古城泰山大廈地下G3 & G4

香港柴灣道333號永利中心地下46-78, 80-87

香港柴灣興華邨第二期地下

香港筲箕灣道245-247號地下

香港筲箕灣寶文街一號峻峰花園地下 3 號舖

香港柴灣環翠邨環翠商場3

香港柴灣峰華曉峰樓地下 1-4 號舖

香港赤柱大街 88

北角英皇道側魚涌,新威園地下 989-992 號,Shop B

香港柴灣道111號東港城廣場一樓

香港筲箕灣道333,樂融軒3商場2

香港筲箕灣耀興路12,耀東商場地下S6A, S6B& S6C

香港柴灣小西灣商場2211A

香港鰂魚涌英皇道1060,栢蕙苑地面上層A

香港筲箕灣道57/87, 太安樓地下G26-G31號舖

西貢翠塘路1號翠塘花園地下1-9

九龍彩虹邨金碧樓地下5-9

西貢將軍澳培成路18號海悅豪園地下2

新界西貢將軍澳市地段34號新都城中心三期都會豪庭一樓132132A 133-134

九龍觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場1102號舖

九龍清水灣道八號, 匯八坊地庫一層

將軍澳康城地鐵站上蓋臨時街市

將軍澳唐明街1號富康花園一樓112-113號舖

九龍牛池灣道45號彩雲一村三期商場三樓B301號舖

新界將軍澳至善街19號天晉滙三期一樓103號舖 (將軍澳市地段第114號)

九龍觀塘宜安街22-26號地下

九龍牛池灣瓊東街2號新麗花園地下

九龍牛頭角安基苑商業中心

九龍廣田邨廣田商場地下6

九龍藍田啟田邨啟田商場1104

九龍灣宏光道80號麗晶花園第21座地下C1號舖

九龍油塘鯉魚門邨鯉魚門廣場一樓123-124

九龍灣宏照道38號企業廣場5期七樓一號舖

九龍藍田滙景道 8 號滙景花園商場42F號舖

九龍牛頭角道得寶花園商場地下K號舖

香港九龍藍田安田街23號平田商場1101號商鋪

九龍觀塘翠屏道18號翠屏商場1號舖

九龍紅磡商業中心地下

九龍柯士甸道45-53號地下

九龍紅磡湖光街1-7號聯盛大廈地下10C-10G

九龍馬頭角馬坑涌道 5D-5F 中華商場地下 5 號舖

九龍土瓜灣土瓜灣道 66 唯一大地下 A B 號舖

九龍紅磡機利士南路9 - 21號源成大厦地下

九龍漆咸道南17-19號帝后廣場地舖

九龍紅磡德民街1-15號繽紛購物城

九龍土瓜灣新馬頭街38號翔龍灣廣場1127-130B

九龍土瓜灣道331-361號舖

九龍土瓜灣馬頭角道40號東南工業大厦地下A

九龍窩打老道40號地下

九龍大角咀塘尾52號地下

九龍大角咀道117號大同新邨大公樓一樓

九龍彌敦道317-321號地下

九龍佐敦道37J

九龍上海街438-444號地下

九龍眾坊街3號駿發花園5座地下1-11

九龍大角咀福利街8灣豪庭廣場1125號舖

九龍旺角廣華街1號仁安大廈地下6號舖

九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地庫

九龍旺角山東街47-51號中僑商業中心星際城市商場地下

九龍彌敦道204-206 號遠東商業大廈地庫

九龍旺角道939599號;洗衣街135A135B號華懋王子大廈地下45號商舖

九龍窩打老道84E金碧閣

九龍鳳凰新邨1-3

九龍慈雲山永發大廈地下

九龍竹園購物中心一樓S101

九龍新蒲崗崇齡街2-12

九龍何文田愛民邨愛民商場一樓1AB號舖

土瓜灣真善美邨至真樓 地下29,31,33,3537號舖

九龍旺角海庭道海富購物中心地面 23 號舖

九龍南昌街223-239號地下102

九龍彌敦道794-802號地下

九龍大坑東邨東龍樓地下4-10

九龍深水步大埔道220-230號快樂大廈地下

九龍畢架山龍平路9-13號購物中心E

九龍深水步欽洲街西九龍中心4

九龍深水埗欽洲街94號黃金中心地庫

九龍荔枝角道168号萬盛閣地下4-6

九龍大埔道168-178號南都大厦一樓

九龍荔枝角道33號百匯軒地下3-4號鋪

九龍美孚新邨第二期吉利徑7A, 39-45

九龍深水步福榮街520-530號地下

九龍李鄭屋邨李鄭屋購物中心地下102

新界葵涌華景山莊商業中心一樓二號

葵涌興芳道166-174號新葵興商場9-22, 26-34

九龍順寧道麗寶花園地下4

葵涌葵盛邨葵盛西商場第七座2

九龍深水埗元州街 155-163 號翠雲大廈地下

九龍美孚新邨百老匯街69-71地下

葵涌葵興村葵興購物中心15號地舖

九龍長沙灣青山道164-170號宇宙大厦宇宙商場地庫

九龍長沙灣元州街303號元州村元州商場1 F01 號舖

新界葵涌荔景山路272號荔灣花園6-6A高層/地舖

葵涌麗景山路180號賢麗苑商場3A號舖

荃灣石圍角邨停車場大樓地下

葵涌安蔭邨安蔭購物中心地下

荃灣大窩口邨商場二樓C7號舖

新界梨木道梨木樹邨商場地下

新界葵涌邨葵涌商場2213號鋪

荃灣西樓角路華都中心地下

新界荃灣楊屋道138號樂悠居1

荃灣海濱花園商場8號舖

新界葵涌和宜合道26-30號地下

荃灣路德圍57-61號地下

青衣美景花園商業中心北座第二期26-27

青衣長亨邨長亨商場LG202

青衣長青邨長青商業中心地下T1-T5

青衣青綠街偉景花園商業中心1-7號地下

青衣邨青衣商場二樓4號舖

青衣長康邨長康商場地下3號舖

大嶼山東涌逸東邨逸東商場一樓108109110

新界荃灣深井青山道48號陳記商業中心地下及1

新界荃灣荃景圍187-195號荃威花園19A

荃景圍 87-105號,荃灣中心二期地下8-13 號舖

荃彎眾安街55號英皇娛樂廣場地庫第一

東涌迎東邨商場地下4號鋪

屯門大興邨第二期商場43-53號一樓

新界山景邨商業中心第一期119-120

屯門蝴蝶村廣場2

屯門置樂花園商場地下

屯門三聖邨恒福花園商場二樓204

屯門龍門路富健花園88號鋪地下

屯門河傍街康丽花园48号地下

新界屯門大興花園二期商場地下1號舖

新界屯門海珠路2號海典軒購物商場地下 20 - 25 號舖

屯門時代廣場 18 舖三樓北翼

屯門仁政街富華中心 26A 二樓

香港新界屯門鄉事會路2A安定邨酒樓大厦3 M301

屯門湖安街8䨇寓商場1101號舖

新界馬鞍山恒安邨商業中心二號227-231

大埔新興花園地下S1-28

沙田馬鞍山頌安邨頌安購物中心地下8

新界大埔露輝路33號嘉豐花園商場地庫

新界沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場地下9

馬鞍山富寶花園商場 F14號舖

烏溪沙西沙路599號銀湖天峰1

新界大埔運頭塘邨商舖30號地下

沙田安平街1號地下28號舖

大埔廣福道26-50號大埔大廈地下4-6號鋪

沙田馬鞍山安駿街雅濤居十五號地下

新界大埔寶湖道28號廣福商場R2號舖

大埔富善邨富善商場2201號鋪

沙田美林邨商業中心地下29-32

沙田博康邨第一期商業中心126

沙田秦石邨購物中心一樓28

沙田禾輋村禾輋廣場二樓206A號舖

新界沙田廣源邨廣源購物中心一樓CB4/13

沙田愉田苑11-23號地下

沙田大圍美田邨購物商場1101號舖

沙田中心街 21-27 號沙田廣場低座 1, 24 25 號舖

沙田大涌橋路20號河畔花園商場地下21-23號鋪

沙田沙角邨商場3302號鋪

新界沙田水泉澳廣場2221

大圍隆亨商業中心3215號鋪

沙田瀝源村瀝源廣場213號鋪

上水新豐路130-132號地下

上水新豐路翠麗花園商場25-29

新界粉嶺中心二期一樓243-244

新界上水威尼斯花園地下

新界粉嶺碧湖花園上層31

新界上水智昌路9號上水名都中心地下15&16號舖

粉嶺聯和墟和滿街帝庭軒第一期35號舖

新界上水彩園邨彩園商場地下G6號舖

香港新界上水新康街67號行樂坊地下1012號舖

上水新豐路100號地下

新界粉嶺華明邨華明商場地下21號舖

新界粉嶺新運路38號祥華邨
祥華商場二樓L210號舖

元朗合益道31-47號合益中心

新界元朗屏薈中心地下31

新界沙頭角邨25-27座地下1-4

元朗錦田錦田戲院大廈地下

新界元朗阜財街34,38-46號光華中心1

新界元朗水車管街3, 5-14, 17-18號舖, 萬金中心地下

新界落馬洲鐵路站1樓離境大堂132號舖

新界元朗炮仗坊8A

新界元朗裕景坊祥發大廈地下14

元朗教育路88-102號寶城大廈地下9-10號鋪

新界落馬洲鐵路站1樓離境大堂102-105號舖

屯門金堡大廈地下9

屯門建生購物中心207室一樓

新界元朗天水圍天瑞路8號嘉湖山莊3期翠湖居商場地下1-4號舖

新界元朗天水圍天澤邨天澤商場204號舖

新界天水圍天秀路天晴村天晴商場地下 6 號舖

屯門良景邨商場4401

新界元朗洪水橋雅珊園商場1

新界元朗天水圍天頌苑頌富商場地下017號舖

新界元朗郎屏邨商場2203

屯門藍地福亨村路8, 豫豐花園商場地下

新界天水圍天慈邨天慈商場一樓101102號舖.

香港堅尼地城域多利道1號百年大廈二座3-7號地下

香港莊士敦道 18 號嘉寧大廈

香港中環干諾道中41號盈置大廈地庫

香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場地庫2

香港跑馬地黃泥涌道1號永光苑地下及二樓

 

Cookie設定